ett litet lantbruk

En lantgård med cirka 40 mjölkande kor

Jordbruket i Sverige och världen är inne i en förändring där större besättningar med djur och stora åkerarealer är det nya normala och snart den enda möjligheten för jordbruket att bli lönsamt. Vi är fortfarande ett liten lantgård med en liten besättning och vårt önskemål är inte att bli ett storjordbruk eller att bli uppköpta av ett, utan att istället hitta en väg där det lilla också får plats. Vi tror på att det finns en sådan väg, men exakt hur den ser ut det vet vi inte, men ändå så går vi på den!

Vi har ett uppbundet stall och ett lösdriftsstall, men vi försöker ha korna på bete så länge vi kan. Årets stora kosläpp annonserar vi på Facebook och det brukar ske någon gång under april/maj. Sedan går korna ute fram till september/oktober, eller så länge vädret tillåter.